Obóz Sportowo-rekreacyjny w Dąbkach

Kategoria: zajęcia Opublikowano: 2021-02-08 20:43:45

Drodzy Rodzice,


Realizujemy obóz letni  w miejscowości Dąbki w dniu 31.07-11.08.2021.

Poniżej wiadomości dotyczące wypoczynku dla naszych Uczestników.
Jesteśmy w pełni przygotowani do zaleceń, które do tej pory zostały przekazane przez

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ściśle trzymamy się wszystkich wyznaczonych zaleceń.

Działania zapewniające bezpieczeństwo uczestników w miejscu wypoczynku:

 

 • Ograniczony kontakt z osobami z zewnątrz (ograniczenie odwiedzin)
 • Max 4 osoby w pokoju (4m2 na osobę)
 • Powierzchnia ośrodka (80 - 100m2 powierzchni użytkowej na osobę w każdym ośrodku)
 • Opieka pielęgniarki – dyżury, konsultacje telefoniczne, przyjazd na telefon
 • Dezynfekcja ośrodka.
 • Instrukcje dezynfekcji oraz mycia rąk na terenie ośrodka
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez dzieci i kadrę przed każdymi zajęciami i posiłkami
 • Płyny do dezynfekcji rąk z gliceryną
 • Płyny do dezynfekcji sprzętu – sprzęt dezynfekowany po każdych zajęciach
 • Regularne mycie rąk wodą z mydłem
 • Zapewniony dystans między uczestnikami podczas posiłków oraz między grupami
 • Wspólne zakwaterowanie możliwe tylko w danej grupie sportowej.
 • Zmianowe wydawanie posiłków – tury posiłków
 • Ośrodki wypoczynkowe przestrzegają wytycznych dla gastronomii i przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny żywienia
 • Firma przewozowa przestrzega  wytycznych oraz zapewnia dezynfekcję, wietrzenie pojazdu.


Działania reorganizacyjne w sezonie letnim 2021 dot. realizacji programów:

 • Realizacja programu w miejscu wypoczynku lub w jego okolicy
 • Ograniczone wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów
 • Zapewniona przestrzeń do prowadzenia zajęć - 4m2 na 1 osobę
 • Codzienna dezynfekcja powierzchni dotykowych na terenie ośrodka oraz regularna dezynfekcja sprzętu, przyborów i infrastruktury
 • Sale regularnie wietrzone i sprzątane
 • Dystans między grupami  podczas zajęć .
 • Wyznaczona przestrzeń na plażach i kąpieliskach.
 • Zwiększona ilość izolatek w danym ośrodku


Organizacja pracy zespołu :

 • Cała kadra przechodzi szkolenie kadry z zakresu bezpieczeństwa w okresie Covid
 • Kadra zdrowa, bez objawów choroby, infekcji, w szczególności chorób zakaźnych
 • Codzienne pomiary temperatury kadry
 • W okresie 14 dni przed obozem  kadra nie przebywała z osobą w kwarantannie lub izolacji domowej
 • Specjalne procedury COVID dla kadryUczestnictwo w obozie sportowo-rekreacyjnym w Dąbkach - zasady dla uczestników:

 • Uczestnik w dniu wyjazdu musi być zdrowy – oświadczenie rodzica
 • Na zbiórce mierzona będzie każdemu uczestnikowi temperatura
 • Brak kontaktu z osoba zakażoną lub podejrzaną o zakażenie COVID (14 dni przed wyjazdem) lub przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych (dot. również rodzica) – oświadczenie rodzica
 • Uczestnik musi być zaopatrzone w maseczkę na czas podróży – używana podczas postoju
 • Niezwłoczny odbiór dziecka w przypadku podejrzenia choroby po informacji od kadry (opiekuna, kierownika) - do 12 godzin (objawy: podwyższona temperatura, kaszel, duszności, katar)
 • Choroby przewlekłe muszą poparte być aktualną opinia lekarska dołączona do dokumentacji uczestnika
 • Uczestnik musi być zaopatrzony w maseczki podczas pobytu na obozie
 • Bezpieczny kwaterunek uczestników zgodnie z zaleceniami GIS


Mogą pojawić się dodatkowe zalecenia lub zniesienie niektórych wytycznych. Będziemy na bieżąco aktualizować nasze procedury. Elementy programowe i sposób przeprowadzania zajęć może więc być nieco modyfikowany ze względu na kwestie bezpieczeństwa naszch uczestników. Jeśli byłaby potrzeba zmiany wybranej atrakcji, zostanie zrealizowany atrakcyjny program zastępczy, który będzie równowartością programu podstawowego. Zawsze dokonujemy wszelkich starań, aby nasi obozowicze  korzystali z najlepszej jakości atrakcji i zabaw. Jednocześnie bezpieczeństwo stawimy na pierwszym miejscu.


Dodatkowe informacje:

 • Wszystkie istotne komunikaty będziemy przesyłać SMSem
 • Wzory dokumentacji będą dostępne na stonie  www.muksgilus.slask.pl  w pozycji  dokumenty  „do pobrania” – wzory i oświadczenia
 • Zmiana kadry wypoczynku dokonana z przyczyn niezależnych od organizatora oraz kierownika nie stanowi istotnej zmiany warunków umowy.


Zapewniamy również, że we wszystkich sytuacjach każdorazowo będziemy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Jesteśmy pewni, że pomimo tej trudnej sytuacji wakacje będą na medal!
Zrobimy wszystko, aby nasi sportowcy wrócili z pięknymi wspomnieniami, a czas spędzony z nami będzie przede wszystkim bezpieczny, pełen atrakcji i zabawy.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

CELE

INFORMACJE OGÓLNE

KARTA KWALIFIKACYJNA

OŚWIADCZENIE RODO

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

OŚWIDCZENIE RODZICA 1

OŚWIADCZENIE RODZICA 2

REGULAMIN

NAJWAŻNIEJSZE RZECZY DO WZIĘCIA

© MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GILUS” W GILOWICACH