Nabór do klasy IV sportowej o profilu pływanie w SP nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli

Kategoria: zajęcia Opublikowano: 2021-06-04 09:16:07

IV Klasa sportowa – pływacka


Jak co roku w SP nr 1 i. B. Malinowskiego w Woli  tworzy IV klasę sportową o profilu pływackim. Podstawowym zadaniem  jest stworzenie optymalnych warunków do podnoszenia umiejętności pływackich u dzieci . Szczególnie zwraca się uwagę na harmonijny rozwój młodego człowieka oraz opanowanie przez niego na wysokim poziomie technik pływackich. Klasy sportowe pozwalają w ramach godzin edukacyjnych połączyć ukierunkowaną, wzmożoną aktywność ruchową z nauką. Wszystkie zajęcia sportowe, zarówno na basenie, jak i w sali gimnastycznej odbywają się  z trenerami pływania, co bardzo korzystnie wpływa na tworzenie od początku dobrych relacji z kadrą trenerską.

 

Szkolenie

 

Wszystkie zajęcia sportowe prowadzone są według programów z zakresu nauki i doskonalenia pływania. W trakcie trwania szkolenia uczniowie klas sportowych mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, startując  w  zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy , Polski Związek Pływacki, Śląski Okręgowy Związek Pływacki oraz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy  ,,GILUS’’ w Gilowicach.

 

Organizacja


Wszystkie zajęcia sportowe ujęte są w planie zajęć dydaktycznych danej klasy tzw. planie lekcji. W wymiarze tygodniowym uczniowie klas sportowych mają zwiększoną ilość godzin wychowania fizycznego 4 godziny , w tym pływania 6 godzin (dziesięć godzin). Zajęcia kierunkowe odbywają się na basenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Woli. Chętni uczniowie klas pływackich mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach treningowych w ramach MUKS GILUS Gilowice , które odbywają się po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

 

Charakterystyka klas


Uczniów sportowych klas pływackich cechuje dobra organizacja pracy własnej, rzetelność wywiązywania się ze swoich obowiązków szkolnych. Odznacza ich ambitna postawa i pracowitość w dążeniu do wyznaczonych celów. Osiągają wysokie średnie ocen semestralnych i rocznych. Są aktywni i samodzielni. Często biorą udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, zdobywając liczne laury dla szkoły i gminy . Zespoły klasowe są bardzo zgrane i zdyscyplinowane.

 

Rekrutacja


Każde dziecko, które chciałoby zostać uczniem takiej klasy musi posiadać dobry stan zdrowia. Rodzice dzieci chętnych rozpocząć naukę i szkolenie w takiej klasie, proszeni  są do zapoznania się z zasadami funkcjonowania szkoły i klasy oraz ich regulaminami.

 

Serdecznie zapraszamy

 

© MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GILUS” W GILOWICACH