Opłata za zajęcia

Kategoria: ogłoszenia Opublikowano: 2018-11-29 10:59:17

Opłata za zajęcia sekcyjne za miesiąc grudzien wygląda następująco:

1 x w tygodniu -  50zł -1 dziecko, 45zł - 2 dziecko, 40  - 3 i kolejne dzieci 
2 x w tygodniu - 60 -1 dziecko, 50 - 2 dziecko, 40 – 3 i kolejne dzieci
3 x w tygodniu -  70  -1 dziecko, 60 - 2 dziecko, 50 - 3 i kolejne dzieci
5 x w tygodniu - 80  -1 dziecko, 70 - 2 dziecko, 60zł - 3 i kolejne dzieci


Opłaty proszę dokonywać do 10 każdego miesiąca na konto 
MUKS GILUS GILOWICE Bank Spółdzielczy w Miedźnej  23 8446 0006 2001 0000 0635 0001 
z dopiskiem - OPŁATA KLUBOWA za miesiąc...+ imię nazwisko 

© MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GILUS” W GILOWICACH