OPŁATA SEKCYJNA ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ

Kategoria: ogłoszenia Opublikowano: 2019-12-01 17:50:03

1 x w tygodniu - 45 zł -1 dziecko, 40 zł - 2dziecko, 35 zł - 3 i kolejne dzieci     

2 x w tygodniu - nauka i doskonalenie pływania, 50 -1 dziecko, 45zł - 2 dziecko, 40  - 3 i kolejne dzieci

3 -4 x w tygodniu - doskonalenie pływania 55 -1 dziecko, 50  zł - 2 dziecko, 45  zł – 3 i kolejne dzieci

5 -6 x w tygodniu - zajęcia treningowe  65 -1 dziecko, 60 zł - 2 dziecko, 55 zł - 3 i kolejne dzieci

( zniżka cenowa dotyczy rodzeństwa )

Opłaty proszę dokonywać do 10 każdego miesiąca na konto  MUKS GILUS GILOWICE Bank Spółdzielczy w Miedźnej

nr 23 8446 0006 2001 0000 0635 0001

z dopiskiem – OPŁATA KLUBOWA za miesiąc… + imię nazwisko

© MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GILUS” W GILOWICACH